Evästeet ovat välttämättömiä palvelun toimivuuden kannalta. Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisää tietoa

Please, enable cookies. +++ Bitte, Cookies aktivieren. +++ Salli evästeiden (cookies) käyttö, ole hyvä.

Ohjeita

Tehtävien tekeminen

 • Juttujen läpikäynti
  • Paina Katso opiskeltavia juttuja -painiketta
  • Saat näkyviin listan juttuja
  • Napauttamalla jutun otsikkoa saat näkyviin tehtävän, joka on muodostettu jutun ensimmäisestä katkelmasta
  • Kun vastaat tehtävään, saat näkyviin järjestyksessä seuraavaan katkelmaan liittyvän tehtävän
  • Voit käydä jutun läpi vastaamalla kuhunkin tehtävään järjestyksessä
  • Jos haluat käydä jutun katkelmat läpi satunnaisessa järjestyksessä, napauta painiketta Jatka satunnaisessa järjestyksessä ja seuraavat tehtävät valitaan edelleen samasta jutusta, mutta satunnaisessa järjestyksessä
  • Voit hypätä suoraan keskelle juttua antamalla katkelman järjestysnumeron kentässä Siirry katkelmaan
  • Jos olet jo aikaisemmin käynyt juttua läpi, kentässä on sen katkelman numero, johon jäit viimeksi.
 • Tehtävään vastaaminen
  • Kirjoita kuhunkin aukkoon sana
   • Voit yleensä liikkua eteenpäin tehtävässä Tab-näppäimellä ja taaksepäin shift-Tab -näppäimellä. Jos painat tehtävän viimeisen aukon kohdalla Enter, vastaus lähetetään tarkastettavaksi. Hiiren käyttö ei siis ole välttämätöntä tehtävien tekemiseksi.
   • Joissakin aukoissa on vihje, joka on osa aukkoon tulevaa sanaa tai sanan perusmuoto
   • Jos et tiedä, voit arvata tai jättää aukon tyhjäksi
  • Lähetä vastaus Tarkista-painikkeella
  • Ruudun yläreunaan ilmestyy uusi tehtävä ja sen alla on edellisen tehtävän tarkistettu vastaus
   • Oikeat vastaukset näkyvät sinisellä värillä
   • Vastaukset, jotka poikkeavat alkuperäisestä tekstistä, näkyvät hakasuluissa harmaalla värillä ja niiden vieressä on oikea vastaus sinisellä.
   • Huomaa, että vastauksiasi verrataan pelkästään alkuperäiseen tekstiin ja voi olla mahdollista, että "vääräksi" tulkittu vastaus on kielellisesti aivan käypä vaihtoehto kyseiseen kohtaan.

Edistymisen seuraaminen

 • Juttulistassa väripalkit: juttulistassa näet kunkin jutun oikealla puolella väripalkin, joka kuvaa sitä, kuinka suuren osan jutusta olet jo käynyt läpi ja kuinka paljon oikeita ja vääriä vastauksia on suhteellisesti ollut
  • Jos palkki on harmaa, et ole vielä ratkonut yhtään tehtävää
  • Mitä enemmän väriä palkissa, sitä suurempi osa jutun katkelmista on käyty läpi ainakin kerran
  • Mitä sinisempi palkki on, sitä paremmin olet osannut vastata tehtäviin
  • Mitä punaisempi palkki on, sitä enemmän jutussa on vielä ongelmakohtia, joissa olet antanut useamman kerran väärän vastauksen
 • Juttulistan kautta voi selata kutakin juttua (Lue)
  • Juttulistassa painikkeella Lue (tai Lue/muokkaa) saat nähdäksesi jutun tekstin
  • Jos olet jo ratkaissut juttuun liittyviä tehtäviä, osa sanoista on värillisiä
   • Mitä tummemman sinisiä sanat ovat, sitä useammin olet vastannut oikein kyseisessä kohdassa
   • Mitä tummemman punaisia sanat ovat, sitä useammin olet vastannut väärin kyseisessä kohdassa
 • Edistymiseni
  • Yläreunassa olevalla painikkeella Edistymiseni pääset katselemaan edistymistäsi kuvana
  • Kuvasta tulee näkyviin sitä enemmän, mitä enemmän katkelmia käyt läpi ja mitä enemmän vastaat oikein

Uusien juttujen lisääminen

Lisää uusi juttu -painikkeella saat näkyviin uusien juttujen lisäysvaihtoehdot.

 • Voit lisätä uuden jutun lataamalla tiedoston kohdassa Lisää uusi juttu tiedostosta
  • Tuetut tiedostomuodot MSWord (.doc, .docx), OpenDocument Text (.odt), .rtf, .pdf ja pelkkä teksti (text/plain, .txt)
  • Kun olet valinnut tiedoston, lisää uusi juttu painikkeella Lataa tiedosto
 • Tibidiscis-kirjasto
  • Painikkeella Lisää uusi juttu Tibidicis-kirjastosta saat näkyviin kokoelman juttuja, joita voit ladata käyttöösi.
 • Voit myös kopioida tekstiä tyhjään tekstikenttään joko kirjoittamalla itse tai leikkaa/liimaa -menetelmällä jostakin muusta lähteestä
  • Jätä tekstikatkelmien väliin yksi tyhjä rivi
  • Lyhyehköt katkelmat ovat oppimisen kannalta mukavampia, joten haluat ehkä pilkkoa valmiin tekstin katkelmia pienempiin osiin
  • Kun olet valmis, lisää uusi juttu painikkeella Lisää uusi

Juttujen muokkaaminen

 • Pääset muokkaamaan juttua valitsemalla juttulistassa jutun kohdalla Lue/muokkaa
  • Voit poistaa jutun valitsemalla Poista juttu
  • Voit muokata jutun perustietoja valitsemalla Muokkaa jutun tietoja
   • Voit muokata jutun otsikkoa, antaa juttua kokonaisuutena kuvaavia tageja (esim. jutun lähde) ja vaihtaa jutun kieltä
   • Vahvista lopuksi muutokset
   • Peruuttamalla hylkäät muutokset
 • Yksittäisen katkelman muokkaaminen
  • Yksittäisiä katkelmia voit muokata ja poistaa kaikissa paikoissa, joissa katkelman vieressä on valinnat Muokkaa ja Poista
  • Valitsemalla Muokkaa voit muokata katkelman tekstisisältöä ja antaa sille kuvailevia tageja
  • Jos muokkaat katkelmaa, jota olet jo käynyt läpi, katkelma palautuu alkutilaan, eli tieto oikeista ja vääristä vastauksista häviää

Hakutoiminto

 • Voit hakea kaikki jutut ja katkelmat, joissa esiintyy jokin sana tai tagi, kirjoittamalla sana hakukenttään (vasemmassa reunassa).